Biržų rajono „Atžalyno” pagrindinės mokyklos

Pabiržės pagrindinio ugdymo skyrius
Likėnų g. 10, Pabiržės mst.,41382, Biržų rajonas.

Tel.: 8 450 59195
E-paštas pabirze.mokykla@gmail.com

Paminėjome tarptautinę Tolerancijos dieną

„Tolerancija – tai įvairių žmonių priėmimas ir draugavimas. Priimk kitus, nesvarbu kokia jų
išvaizda. Mylėk ne tik save, bet ir savo priešus ir šiandien būtinai juos apkabink.“ – parašė
viena 10 klasės mokinė.
2022 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos namas. Juk žmonės gyvena
visuomenėje, kaip daugiabutyje name, kuriame kaimynai skirtingi, bet tai netrukdo žmonėms
bendrauti, gyventi kaimynystėje. Vedini šios gražios idėjos, ir mūsų mokyklos mokiniai
„pastatė“ Tolerancijos namą: didelį, spalvingą, su įvairiais gyventojais. Pastatė ir net sukūrė
Namo gyventojų taisykles:
1. Pagarba kiekvienam NAMO gyventojui, nepriklausomai koks jo tikėjimas, pažiūros ar
įsitikinimai.
2. Teisė išsakyti savo nuomonę ir būti išklausytam.
3. Laikymasis bendrai sutartų gyventojų taisyklių
Pasidžiaugę savo bendros kūrybos darbu, nutarėme, kad mokykloje taip pat turime gyventi
vadovaudamiesi NAMO gyventojų taisyklėmis.