Biržų rajono „Atžalyno” pagrindinės mokyklos

Pabiržės pagrindinio ugdymo skyrius
Likėnų g. 10, Pabiržės mst.,41382, Biržų rajonas.

Tel.: 8 450 59195
E-paštas pabirze.mokykla@gmail.com

Darbo tvarka 2021-2022 mokslo metais

1. Vienos klasės mokiniams ugdymo veiklos visą dieną bus organizuojamos toje pačioje patalpoje ( atskirų mokomųjų dalykų mokytojai atvyks į klasei priskirtą patalpą). I a atskiriamos pradinės klasės, II a. 9 – 10 kl., III a. 5 – 8 kl. (1, 2 kl. – 102 kab., 3, 4 kl. – 101 kab., 5, 6 kl. – 306 kab., 7 kl., – 305 kab., 8 kl. – 307 kab., 9 kl. – 210 kab., 10 kl. – 211 kab.).
2. Iš ryto priskirtas klases atrakina mokiniai, paėmę iš budinčiosios raktus. Išeidami į pamokas specializuotuose kabinetuose, klases užrakina.
3. Chemijos, biologijos, fizikos, informacinių technologijų, muzikos, dailės, technologijų, kūno kultūros pamokos vyks specializuotose patalpose, kurios bus dezinfekuojamos ir vėdinamos po kiekvienos pamokos. Į pamoką, vykstančią specializuotame kabinete, mokinius mokytojas nusiveda po pirmo skambučio iš klasei priskirto kabineto.
4. Pertraukų metu mokiniai ilsėsis koridoriuose, esančiuose prie klasių, arba lauke. Pradinėms klasėms skiriama mažoji dirbtinės dangos aikštelė, vyresnėms klasėms – universali aikštelė. Klasės tuo metu bus vėdinamos, dezinfekuojamos.
5. Judėjimas koridoriuose vyksta pagal nubraižytą judėjimo krypčių žemėlapį.
6. Ruošiantis fizinio ugdymo pamokoms, berniukai persirengia persirengimo kambariuose. Po pamokos persirengimo kambarys pertraukos metu vėdinamas, dezinfekuojamas, panaudojant šalto rūko dezinfekciją.
7. Mokinių maitinimas mokyklos valgykloje vyks tokia tvarka:
a) Pradinių klasių mokiniai valgys po dviejų pamokų prie atskirų kiekvienai klasei skirtų stalų
b) 5- 7 klasių mokiniai valgys po trijų pamokų prie atskirų kiekvienai klasei skirtų stalų,
c) 8- 10 klasių mokiniai valgys po keturių pamokų prie atskirų kiekvienai klasei skirtų stalų.
8. Nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones būtina dėvėti :
a) Mokyklos darbuotojams, tarp jų ir pedagogams, bendrose uždarose erdvėse( pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje ir pan.)
b) Pedagogams klasėje, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas nuo mokinių
c) Pilnamečiams tretiesiems asmenims ( tėvams, globėjams, rūpintojams) uždarose mokyklos erdvėse
9. Tėvai, globėjai, rūpintojai su mokyklos administracija, pedagogais bendrauja telefonu, mesinger ar el. paštu. Jei būtina atvykti į mokyklą, laikosi visų higienos taisyklių ir reikalavimų: dėvi kaukę, dezinfekuoja rankas, laikosi atstumų
10. Mokinių pavėžėjimas į mokyklą ir iš mokyklos bus vykdomas pagal nusistovėjusią tvarką. Autobuse važiuojantiems asmenims reikės dėvėti burną ir nosį dengiančią apsaugos priemonę.
11. Draudžiama į mokyklą atvykti mokiniams ir kitiems asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų , kitų užkrečiamų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas)
12. Visiems, įeinantiems į mokyklą, būtina dezinfekuoti rankas. Rankų dezinfekcijos priemonės yra prie įėjimų į mokyklą, prie valgyklos, sporto salės, ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės., Kitose mokinių lankomose vietose prie praustuvų padėtas skystas muilas.
13. Sudarytos sąlygos į mokyklą atvykusiems mokiniams, mokytojams, kitiems mokyklos darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims bei lankytojams I aušto fojė (pas budinčią) pasimatuoti kūno temperatūrą. Jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), asmuo turi būti izoliuojamas, apie tai informuojami mokinio tėvai, konsultuojamasi su koronaviruso karštąja linija tel.1808 dėl tolimesnių veiksmų;
14. Draudžiama į mokyklą atvykti mokiniams, mokytojams, kitiems mokyklos darbuotojams bei lankytojams, kuriems privaloma izoliacija.
15. Draudžiama į mokyklos patalpas įeiti ne šios mokyklos mokiniams, jei tai nesusiję su jaunesnių šeimos narių atvedimu ar pasiėmimu.